Säffle

Stora markområden dioxinförgiftade

I Kålsäter utanför Säffle finns det mycket höga halter av dioxin i större markområden än man tidigare trott. Det visar en ny fördjupad markundersökning.

Det har visat sig att det finns dioxin även i åkermark som ligger intill områden som tidigare konstaterats dioxinförgiftade och att vistas länge där kan innebära hälsorisker, enligt utredningen.

Dioxin har även hittats i prover från en bergborrad brunn som försörjer tio fastigheter med dricksvatten. Halterna av dioxin i dricksvattnet överskrider dock inte enligt Säffle kommun acceptabla värden.