Så här ser de som låter ut!

Välbekanta röster men kanske inte lika välbekanta ansikten. Så här ser de som gör och pratar i Alltinget ut. Från sändningen torsdag 27/1 2011.