Alltinget, den 27 januari

Finns ljudet om ingen hör det?

7:19 min

Om ett träd faller med ett brak i skogen - hörs det ett brak även om ingen är i närheten? Hjördis Gustavsson kom med den kluriga frågan som fick de flesta ledamöterna i kunskapspanelena att engagera sig i en närmast filosofisk diskussion.

Fysikern Göran Nyman säger att ljudvågor uppstår oavsett om någon är närvarande. Språkvetaren Åsa Abelin tycker att ljud är en psykisk upplevelse, medicinaren Helen Backlund Wasling påminner om att olika djur och människor hör olika och historikern Thomas Magnusson säger att redan skolastikerna under medeltiden brydde sina hjärnor med frågor liknande Hjördis. Om vad som egentligen finns.

Panelen är enig om att det är svårt att bevisa att något inte finns.