Norrköping

Tyska vagnar ska lösa spårvagnsproblem

1:25 min

Sedan Norrköpings kommun hyrde ut spårvagnar till Stockholm har trafiken lidit av fordonsbrist och vissa turer har fått köras med buss. Nu har kommunen lånat in sex gamla spårvagnar från Berlin för att tillfälligt lösa problemen.

De tyska vagnarna är en kompensation för de förseningar som blivit i tillverkningen, och rullar fram tills alla nya vagnar är installerade. I slutet av 2012.

– Vi får hit sex stycken vagnar från Berlin av den här andra modellen, medan vi låter Stockholm låna två vagnar ytterligare en längre tid, säger Leif Lindberg, teknisk chef i Norrköping.

Förutom den försenade leveransen har Norrköping tre vagnar utlånade till Stockholm, och under 2010 har det lett till stor brist.

Bussar och gamla spårvagnar har fått ersätta, men de har haft krockskador och stora problem med elsystemen.

Nu får Norrköpings kommun sex begagnade 80-talsvagnar från tyska Bombardier som kompensation för förseningen.

– Men de äldsta vagnar vi kör i trafik idag är från slutet av 60-talet, så vi hoppas och tror att de här vagnarna ska kunna gå bra i trafik.

Men villkoret är att Stockholm, som också väntar på leverans från Bombardier, får behålla två av Norrköpingsvagnarna längre än avtalat.

Och det är bättre än att vi ska kräva tillbaka dem, tycker Leif Lindberg.

– Då hade vi fått dem först i månadsskiftet augusti, september 2011. På det sättet får vi hit sex stycken vagnar tidigare än annars och Stockholm får två vagnar så att de kan fortsätta trafikera.

Spårvagnarna beräknas vara i drift om fyra veckor.