Rödgröna vill avstå överblivna utsläppsrätter

2:26 min

I dag ska riksdagen debattera frågan om vad Sverige ska göra med de utsläppsrätter vi har över. Utsläppsrätterna är värda miljarder och statsministern vill att de till exempel används i förhandlingar. De rödgröna partierna vill vara säker på att utsläppsrätterna inte ska säljas.

5 JANUARI

WEBB-TV

– Jag tycker man ska annullera dem, skriva av dem. Det är enda sättet att få bestående utsläppsminskningar och enda sättet att faktiskt respektera alla de människor i Sverige som gjort sitt arbete för att vi ska få de här utsläppsminskningarna, säger Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Enligt Kyotoprotokollet har alla länder rätt att släppa ut en viss mängd koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Eftersom Sverige har klarat att minska sina utsläpp mer än avtalet kräver finns det alltså ett överskott på utsläppsrätter som Riksrevisionen har värderat till cirka sju miljarder kronor.

De rödgröna partierna vill annullera utsläppsrätterna så att inget annat land ska kunna släppa ut den koldioxid som Sverige har avstått från att släppa ut. Men statsminister Fredrik Reinfeldt vill behålla utsläppsrätterna för att kunna använda de i förhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal. Han utesluter inte en försäljning.

– Jag vill påpeka att egentligen var det därför utsläppsrätterna tillkom, just för att skapa flexibilitet och ett sätt att belöna ytterligare ansträngningar. Jag tycker Sveriges utgångspunkt ska vara att nu ta sin del av det globala ansvaret, inte agera på ett sätt som gör att utsläppen totalt sett växer, säger Fredrik Reinfeldt.

Men vad det innebär att utsläppen totalt sett inte får öka på grund av Sveriges hantering är oklart. Varken statsministern, finansministern eller miljöministern har gett något klart besked, trots att riksdagen för ett år sedan beslutade att regeringen ska redovisa sina planer.

Miljöminister Andreas Carlgren ska debattera frågan i riksdagen i dag och vill inte ge någon kommentera innan dess. Och Fredrik Reinfeldt säger att Sveriges utsläppsrätter kan användas på ett sätt som är bra för miljön.

– Det är många länder som sitter på de här rätterna, och för en diskussion om hur de ska användas för att eventuellt ingå ett andra Kyoto-åtagandeavtal och då behövs det här som en förhandlingsbricka, säger han.

Men Matilda Ernkrans tror inte alls på den taktiken. Hon tycker att Sverige i stället borde föregå med gott exempel och anullera utsläppsrätterna.

– Vi behöver fler goda idéer i det internationella klimatarbetet. Där har Sverige tidigare spelat en stor roll. Men allt eftersom man börjar svaja på målen och använda spelteorier istället för att faktiskt ta ansvar för vad man gör här på hemmaplan och använda det positivt, så minskar vårt inflytande, säger Matilda Ernkrans.