Mycket talar för att Sverige frias om vargjakten

2:17 min

Det finns flera saker som talar för Sverige i den överträdelseprocess mot den svenska vargjakten som EU-kommissionen nu inlett. 2007 friades Finland på de flesta punkterna när den finska vargjakten avgjordes i EG-domstolen.

27 JANUARI

27 JANUARI

Christian Krogell är ansvarig för viltfrågor på det finska jord- och skogsbruksministeriet.

– Vargstammens föryngringar rör ju sig inom samma omfång, den genetiska mångfalden är kanske lite snävare i Sverige än i Finland, men vargstammen ökar också i Sverige så på det sättet har vi lika förhållanden generellt sett, säger han.

Överträdelseprocessen mot Sverige kan sluta med att EU-domstolen avgör om den svenska vargjakten strider mot EU:s art- och habitatdirektiv vars syfte är att bevara hotade arter.

2007 slog dåvarande EG-domstolen fast att den finska vargjakten inte stred mot art- och habitatdirektivet och Finland kunde fortsätta med samma typ av förvaltning och jakt på varg.

– Den är samma, vi ansåg att det inte fanns någon anledning att ändra på det som vi hade fått godkänt för.

I Finland sker främst skyddsjakt på varg men en licensjakt i utvalda jaktvårdsdistrikt kan tillåtas de år då minst 20 föryngringar konstaterats. Alltså när valpar fötts i åtminstone 20 revir, vilket också är minimummålet för storleken på den finska stammen.

Förra årets svenska jakt som EU-kommissionen nu protesterar mot, baserades på 23 föryngringar. Christian Krogell tror även att det faktum att miljöminister Andreas Carlgren meddelat att vargvalpar från djurparker ska förstärka den svenska stammen med nya gener redan i vår, kan tala för Sverige i tvisten med kommissionen.

– Den erfarenheten har vi i Finland i alla fall och det är ju liksom en gest som visar att man talar allvar och att man försöker göra det som man har snackat om.

Så det skulle vara till fördel för Sverige alltså?

– Ja, det tror jag definitivt, jag tror ju i alla fall att det inte är en nackdel inte.

Men Ann Dahlerus, generalsekreterare i svenska rovdjursföreningen, en av organisationerna som anmälde den svenska jakten, tycker inte att det går att dra några paralleller till Finland.

– Den finska vargpopulationen är ju inte alls lika sårbar i och med att det finns ett kontinuerligt utbyte mot Ryssland.

Det skulle alltså kunna tala för att Sverige inte skulle komma undan mot art- och habitatsdirektivet alltså?

– Ja, det är en viktig aspekt på det här därför att en stor sammanhängande vargpopulation som hänger ihop är ju mycket mer livskraftig än en liten isolerad som den svenska.