Förnyelse av Centerpartiet anses nödvändig

2:24 min

Centerpartiet behöver genomgå en stor förändring. Det slår nu valanalysgruppen fast efter ett riksdagsval där Centerpartiet förlorade flest röster. Totalt tappade partiet en sjättedel av sina väljare.

Annie Johansson har lett valanalysgruppens arbete. Hon konstaterar att det behövs förändringar, även om det inte innebär att partiledaren Maud Olofsson ska bytas ut. 

– Det finns inga konkreta avgångskrav på Maud. Det har lyfts enstaka röster och det är helt naturligt med ett sådant valresultat, men i övrigt finns inga krav på hennes avgång, säger Annie Johansson. 

Det svaga valresultatet, det tredje sämsta sedan 1917, måste ses som en stor besvikelse enligt valanalysgruppen. Den föreslår en rad förändringar när det gäller politik, kommunikation och organisation. 

Ledningen för Centerpartiet behöver organiseras om och en vice ordförande tillsättas. Den posten togs bort för tio år sedan, då det nuvarande verkställande utskottet inrättades. 

Centerpartiet har förlorat på att det inte funnits en tydlig person som kunnat hoppa in och ta ansvar när Maud Olofsson är upptagen, anser Annie Johansson. 

– Framför allt behövs det, inte minst när vi sitter i regeringen, att partiledaren har möjlighet att delegera till en vice partiledare. 

Centerpartiet behöver också bli tydligare och ha bättre kommunikation både inom partiet och utåt, enligt valanalysgruppen. För många väljare var det oklart vad partiet står för. 

Många medlemmar och väljare hade till exempel svårt att förstå omsvängningen i energipolitiken när Centerpartiet övergav sitt stopp mot förnyelse av kärnkraften i och med energiuppgörelsen med de övriga borgerliga partierna. 

– Centerpartiet borde nog ha varit bättre på att förklara helheten i energiöverenskommelsen, beskrivit varför det är viktigt och anledningen till att man gick med på överenskommelsen, säger Annie Johansson.

Centerpartiet förlorade dessutom i opinionen bland annat på den reformerade sjukförsäkringen, FRA-frågan, fordonskrisen och dessutom på maktinnehavet. 

Partiet kom i alliansskugga, anser valanalysgruppen, och partiledningen tyckte att det var viktigare att vara regeringsdugligt och lojalt mot den borgerliga alliansen än att driva egen politik. 

I valet drev centern jobb/företagande och miljö/klimat, men det krävs förnyelse av politiken anser Annie Johansson. 

– Centerpartiet behöver ta fram ett nytt idéprogram för att förstärka de historiskt starka grundvärderingar vi har: självbestämmande, egen makt, social och ekologisk hållbarhet, solidaritet, decentralisering och öppenhet. Sedan måste vi klä dem i modern kontext, säger hon. 

Annie Johansson vill också ha en gemensam utvärdering av det borgerliga samarbetet för att bryta Moderaternas dominans.

– Alliansen har inte råd med en sådan valvinst som 2010 igen. Vi kan inte vara några satelliter runt finansdepartementet. Vi behöver vara ett lag, därför behöver vi göra en gemensam utvärdering för att stärka allianssamarbetet. Så att alla är med på samma villkor, säger Annie Johansson.