SJUKFÖRSÄKRINGEN

Utförsäkrade utan jobb

1:24 min

Mindre än en procent av de som utförsäkrats från Försäkringskassan har fått ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Regeringens uttalade mål med ändringen av sjukförsäkringen var att bryta det man kallar utanförskapet och få de sjuka tillbaka i arbete.

Med facit i hand kan man konstatera att det blivit ett stort misslyckande. Av de 36 000 som utförsäkrades under det första halvåret var det bara 320 stycken som lyckats få ett nytt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det motsvarar 0,8 procent framgår det av Försäkringskassan och Arbetsförmedligens rapport.

Räknar man in de som fått arbete med olika former av stöd så blir det knappt 7 procent som har ett arbete. Drygt hälften av de som utförsäkrats är åter sjukskrivna.

Omkring 2000 personer är nu helt utan ersättning efter tre månaders arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. För trots att Arbetsförmedlingen kommit fram till att de är för sjuka för att kunna arbeta så säger Försäkringskassan att de visst har arbetsförmåga och nekar ersättning.

Av de som finns kvar hos Arbetsförmedlingen deltar drygt 10 000 i någon form av program med aktivitetsstöd som för många är lika med 223 kronor om dagen.

Tusen personer är öppet arbetslösa och lika många har lämnat Arbetsförmedlingen utan att få ett arbete, merparten för studier.

Närmare 3 000 av de utförsäkrade blev inte registrerade hos Arbetsförmedlingen och vad de tagit vägen framgår inte av rapporten.