Ny fotolag får kritik - och stöd

I veckan föreslog regeringen att det ska bli olagligt att fotografera människor i privata situationer när det kan kränka integriteten. Ordförande i Svenska journalistförbundet, Agneta Lindblom Hultén, ser problem med förslaget. Hon säger att det stänger ytterligare ett av de offentliga rummen och är rädd att det ska inskränka fotografers möjlighet att skildra samhället.
Men Mårten Schultz, som inom kort tillträder som professor i juridik vid Uppsala universitet, tycker att kritiken är obefogad.
- Lagförslaget innebär bara att  hänsynslösa, påträngande fotograferingar som är oförsvarliga och uppsåtliga kriminaliseras. Om man har invändningar mot det lagförslaget så vill man alltså att journalister och fotografer fortfarande ska ha rätt att oförsvarligt medföra allvarliga integritetskränkningar genom påträngande och hänsynslöst agerande. Det är en mycket märklig inställning, säger han. 
/Korrigering: Mårten Schultz har utsetts till professor i Uppsala, men ännu inte tillträtt. Vi har korrigerat tidigare påstående om att han redan är professor i texten ovan.