Älvkarlebypolitiker fälld för bedrägeri

Den socialdemokratiske politikern Alf Kjerrman i Älvkarleby kommun har av Tierps tingsrätt fällts för bedrägeri och urkundsförfalskning. En följd av domen kan bli att han lämnar sina politiska uppdrag.

Alf Kjerrman har i dag uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i fullmäktige. Men det brott han fälls för begicks under den förra mandatperioden då han satt i kommunens barn- och ungdomsnämnd.

Då skaffade han i juni 2002 ett intyg från sin dåvarande arbetsgivare om att han förlorat arbetsinkomst för ett politiskt möte, vilket i och för sig var korrekt.

Men efteråt fyllde han i ytterligare nio möten på det redan påskrivna intyget, och Tierps tingsrätt konstaterar i domen i dag att Kjerrman därmed vilselett kommunen att felaktigt betala ut 9 000 kr i förlorad inkomst.

Kjerrman fälls därför för bedrägeri och urkundsförfalskning, och döms till villkorlig dom och böter på 80 gånger 60 kr, alltså 4 800 kr. Dessutom ska han betala skadestånd till kommunen på drygt 11 000 kr.

Domen kan innebära att Kjerrman kommer att lämna sina politiska uppdrag. Arbetarekommunens ordförande Björn Carlsson säger til Upplandsnytt att Kjerrman själv gett signaler om att han inte ville fortsätta som politiker vid en fällande dom.

Kjerrman friades på en annan åtalspunkt för försök till bedrägeri.

Kontakta reportern: marten.nilsson@sr.se