Giftmark måste saneras

Höga halter av både kvicksilver och dioxin i sjön Bengtsbrohöljen. Det är resultatet av sista delen Länsstyrelsens undersökning av föroreningarna i och kring sjön i Bengtsfors kommun. Länstyrelsen kräver nu att marken saneras.
Sedan tidigare har länstyrelsens utredning visat att det finns sex ton kvicksilver och 400 gram dioxiner på land där ekas fabrik låg för snart 80 år sedan. Men den senaste utredningen visar att 130 kilo kvicksilver och 5 gram dioxin spridits i Bengtsbrohöljen. En bidragande orsak till det är höstens översvämningar. Vattenstudierna visar att det finns skador på vissa vattendjur och att fisken har högre halter dioxin än normalt. Därför föreslår nu länsstyrelsen muddring av de områden i sjön som är mest förorenade samt att man tar bort de förorenade massorna på land. Men ännu är det långt kvar tills arbetet kan börja.