Större räckvidd för somaliska pirater

1:56 min

Somaliska pirater är ett växande hot mot internationell sjöfart, sedan de börjat använda kapade fartyg som "moderskepp" för att nå längre ut i Indiska oceanen. Som svar börjar allt fler länder överge sitt tidigare motstånd mot beväpnade vakter ombord. Vår korrespondent träffade en sjökapten som just släppts efter sex månader som fången hos pirater.

– Om jag går tillbaka till havs i ett riskabelt område tänker jag kräva 4-5 beväpnade vakter ombord, säger kapten Eliseo Ylade, som Ekot träffar i Filippinernas huvudstad Manila bara dagar efter att han släppts efter sex månader som fånge hos somaliska pirater.

– Vi måste ha beväpnade vakter, den internationella militärstyrkan som ska skydda mot pirater hinner ofta inte fram i tid.

Kapten Ylade berättar om svåra umbäranden under tiden i fångenskap.

Piraterna misshandlade honom och andra i besättningen om 18 man, och de fick inte tillräckligt med mat.

När piraterna grillade kött ombord delade de inte med sig till sina fångar, som i stället fick försöka fånga fisk själva.

Till slut släpptes kapten Ylade och hans nybyggda grekiska tankfartyg, efter att en lösensumma på över 20 miljoner kronor släppts ned till piraterna från ett flygplan.

Det växande hotet från pirater upplevs särskilt starkt i Filippinerna, varifrån runt 25 procent av besättningarna på fartyg runt om i världen uppskattas komma. Runt 120 filippinska sjömän sitter just nu fångna av pirater.

Tyskland är det senaste landet som förbereder att sätta beväpnad polis eller militär ombord på handelsfartyg i pirathärjade vatten.

Filippinske kaptenen Eliseo Ylade säger att bara han fått vila upp sig, och bara han får sina beväpnade vakter ombord i farliga vatten, är han redo att segla ut igen.

– Jag måste ju försörja mig, säger han.