Brandbilar med hjärtstartare lönsamt

1:12 min

I Stockholm har man utrustat brandbilar med så kallade hjärtstartare. Tanken är att de som är närmast när någon drabbas av hjärtstopp ska bege sig till platsen, oavsett om det handlar om polisen, brandkåren eller kanske väktare. Många liv har räddats genom projektet som också gett samhällsekonomiska vinster. Det visar uträkningar som gjorts på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

När någon drabbas av ett hjärtstopp är det bråttom. Inom några minuter riskerar annars personen att drabbas av obotliga hjärnskador på grund av syrebristen. I projektet har man bland annat utrustat brandbilar med hjärtstartare. Hjärtstartarna kan få igång hjärtat igen genom elchocker.

I Stockholm har man kunnat rädda ungefär 16 liv per år. Hittills har ingen räknat på de samhällsekonomiska vinsterna, men Björn Sunds beräkningar visar att varje satsad krona gav 36 kronor tillbaka.

Siffran har han fått fram genom att jämföra kostnader för till exempel utrustning, administration och vårdkostnader. Det här är kunskap som behövs för att kunna prioritera de åtgärder som ger bäst effekt för pengarna, och Björn Sund hoppas att resultaten kan komma till användning i fler kommuner i Sverige, där det kanske är långt till närmaste ambulans.

– I Sverige finns det fyra gånger så många brandstationer som ambulansstationer, och även om en del av brandstationerna är deltidskårer så finns det en resurs ute i landet för att genomföra relativt snabba insatser vid hjärtstopp, säger han.