Kraftig ökning av tungt missbruk

1:14 min

Antalet tunga narkotikamissbrukare kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det visar en ny prognos från regeringens missbruksutredning.

Prognosen ingår i ett delbetänkande från utredaren Gerhard Larsson:

– Det beror bland annat på att vi har färre tjejer som narkotikamissbrukar i dag och mycket talar för att den andelen kommer att öka, vilket i sin tur beror på hur arbetsmarknaden ser ut och möjligheterna att få jobb för ungdomar. 

– Vi kopplar detta till den internationella rörligheten, att den är stadd i ännu mer utveckling, och vi lär oss ännu mer av andra länder när vi är ute och tar med oss vanesätt som vi tidigare inte har haft, säger han.

Det här är alltså en prognos som bygger på internationella tendenser: Fler kvinnor som missbrukar, svårare att få jobb för ungdomar och fler resor.

Idag finns cirka 30 000 tunga missbrukare i Sverige. De blir 46 000 om tio år om ingenting görs, betonar Gerhard Larsson:

I dagens rapport konstaterar Gerhard Larsson att sprututbytesprogrammet leder till minskat riskbeteende och minskad spridning av hiv.

Därför kommer han att förorda att man börjar tillämpa programmet i hela landet:

– Som en mer reguljär form i Sverige istället för att bara ha det nere i Skåne i södra Sverige, säger han.

Larssons delbetänkanden är en sammanställning av forskningsläget. Först i april kommer han att presentera förslag till lagstiftning.