Läskmaskiner tillverkas på ockuperad mark

1:38 min

Kolsyremaskinen Soda Stream har blivit en storsäljare i Sverige. Men fortfarande tillverkas en del av dem på ockuperad mark på Västbanken.

Detta trots att den israeliska tillverkaren lovat den svenska distributören Empire att flytta produktionen därifrån.

Per Björkman, vd på Empire, talade med tillverkaren efter det att Ekot uppmärksammat honom på saken.

– De säger att över 80 procent av produkterna tillverkas på fabriker utanför ockuperat område, och Soda Club, huvudmännen, fortsätter flytten av produktionen tills det 100-procentiga målet är uppnått, säger han.

Vad tycker du om det svaret?

– Jag är lite förvånad över att det har tagit längre tid, men intentionerna och målet står fast att 100 procent av produktionen ska flyttas, säger Per Björkman.

I oktober 2008 blev det känt att den populära kolsyremaskinen Soda Stream tillverkades på ockuperad mark.

Den svenska importören Empire rådfrågade svenska UD som svarade att det är olämpligt eftersom den israeliska ockupationen av Västbanken står i strid mot folkrätten.

Empire kontaktade då tillverkaren Soda Club, som lovade att flytta produktionen av maskiner avsedda till den nordiska marknaden någon annanstans.

Så här sa Empires styrelseordförande Ian Wachtmeister till Ekot då.

– Då tycker vi att de ska flytta tillverkningen av våra produkter.

Men nya dokument som Soda Club lämnade in inför inträdet i Nasdaq börsen i oktober visar att maskintillverkningen fortfarande äger rum på ockuperat område.

Något som får hård kritik från organisationen Who Profits - Coalition of Women for Peace - som är emot Israels ockupation av Västbanken.

Talespersonen Merav Amir är upprörd över Soda Clubs agerande, som hon tror beror på att bolaget gynnas av den israeliska statens förmåner och skattelättnader för dem som investerar på ockuperat område.