Pedofil har drivit friskolor

1:01 min

En dömd pedofil har drivit flera friskolor i Stockholm, rapporterar TV4 Nyheterna. Mannen fick år 2000 tillstånd att starta tre skolor, trots att han var dömd för sexuellt umgänge med en sjuårig flicka.

År 2007 dömdes han igen, den här gången till sex års fängelse för fler sexualbrott, bland annat grov våldtäkt mot barn.

Enligt Skolinspektionen kräver inte lagen att brottslighet granskas för att få tillstånd att starta skola.

Friskolornas riksförbund tycker att det är fel, säger kanslichef Carl-Gustaf Stawström.

– Jag tycker att det är särskilt upprörande när det gäller en skolverksamhet, och det handlar om barn och ungdomar, även om du i det här fallet är på gymnasienivå.

Det är alltså tre gymnasieskolor som den pedofil-dömde mannen fick tillstånd att starta år 2000 enligt TV4.

2007 dömdes han på nytt till sex års fängelse för flera sexualbrott, bland annat våldtäkt mot barn.

Friskolornas riksförbund har föreslagit en hårdare granskning av personer som vill starta skolor. En särskild auktorisation skulle göra att blev säkrare, säger Carl Gustaf Stawström.

– Vi menar att man borde se över hela den nuvarande tillståndsprocessen som vi tycker att skulle kunna dela upp i två olika bitar, varav den första skulle handla om att få en nationell auktorisation som skolhuvudman med inriktningen att visa att man har rätt kompetens och rätt bakgrund.

Utbildningsminister Jan Björklund säger att uppgifterna om den dömde pedofilen som startat friskolor är chockerande och att han blir upprörd över den naivitet som finns i Sverige kring det här.

Björklund säger till TT att han omedelbart ska ta initiativ till att ändra lagen så att Skolinspektionen ska de kunna begära in utdrag ur brottsregistret vid ansökan om att starta friskola.

Björklund säger också att han förutsätter att Skolinspektionen genast inleder ett tillsynsärende kring den aktuella skolan.

En ny lag kan träda i kraft tidigast om ett år, bedömer utbildningsministern.