Över 200 000 svenska barn lever i fattigdom

1:59 min

Antalet barn som lever i det som Rädda Barnen kallar fattigdom ökar. Det visar organisationens årliga undersökning. Omkring 220 000 barn i Sverige lever i familjer som inte har råd att betala för det allra nödvändigaste, som mat, kläder och hyra.

– På Fritids märker vi det till exempel när barnen inte har kläder som räcker nu när vi har haft en kall vinter. De har inga utebyxor, de har inte vantar och mössor. Vi märker det ibland också när vi gör utflykter, barnens matsäckar kan vara ett problem. Om de behöver glasögon har det hänt att vi får söka pengar från majblomman, där det finns en pott att söka för barn som behöver stöd, säger Åsa Terwee, som jobbar på fritidsgården Basen i Sundbyberg.

Hur tror du att den här gruppen barn känner sig gentemot andra barn?

– Utanför, skulle jag säga.

Barn som lever i det som Rädda Barnen kallar fattigdom i Sverige har blivit fler, visar organisationens årliga undersökning som presenterades i dag.

Samtidigt har klyftan ökat mellan barnfamiljer som får vardagen att gå runt på sin inkomst, och de som inte klarar det.

Barnfattigdom definieras av Rädda Barnen som barn som antingen lever i familjer med låg inkomststandard, eller i familjer med socialbidrag.

Omkring 220 000 barn i Sverige lever i familjer som inte har råd att betala för det allra mest nödvändiga, som mat, kläder och hyra.

Enligt Rädda Barnens rapport skulle det kunna vara en mamma med ett barn som har en total inkomst på knappt 12 000 kronor i månaden.

Allra mest utsatta är barn till ensamstående, utlandsfödda föräldrar. I den gruppen lever vartannat barn i det som Rädda Barnen kallar fattigdom.

En av förklaringarna till den här trenden är att många föräldrar har hamnat utanför arbetsmarknaden utan att ha fångats upp av trygghetssystemet, något som inte barnen ska behöva ta smällen för. Det säger Elisabeth Dahlin, som är generalsekreterare på Rädda Barnen i Sverige.

– Vi menar att riksdag och regering måste ta fram en handlingsplan för att förebygga och motverka barnfattigdom. Vi måste få tydliga kriterier för kommunerna vad gäller en skälig levnadsstandard för barn. Vi måste våga sätta de mest utsatta barnen i fokus. Vi har inte råd att låta den här gruppen barn stå utanför, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen i Sverige.