Kritiserad DO tvingas lämna sitt jobb

1:20 min

Efter mycket kritik får diskrimineringsombudsman Katri Linna sparken. Hon flyttas till regeringskansliet och en roll som generaldirektör, meddelade integrationsminister Erik Ullenhag på tisdagen.

– Vi har beslutat att förflytta Katri Linna. En förklaring är att vi vill ha ett ännu starkare, mer effektivt arbete mot diskriminering, säger Erik Ullenhag.

Har det inte varit effektivt under hennes ledning?
– Det har varit en situation med alltför höga ärendebalanser. En sammantagen bild gör att en nystart i kampen mot diskriminering är en ny ledning för Diskrimineringsombudsmannen.

Katri Linna har fått mycket kritik i sin roll som diskrimineringombudsman. Det har talats om dålig arbetsledning, offentliga utskällningar, hög arbetsbelastning och ärenden som hinner preskriberas innan de behandlas.

Hon hade fyra år kvar som DO, men nu förflyttas alltså Katri Linna omgående. 

Hon vill inte ge några intervjuer men skriver i ett pressmeddelande till TT att hon anser sig ha haft förutsättningar att fortsätta utveckla DO-myndigheten, men att regeringen har gjort en annan bedömning. 

Katri Linna skriver också att myndigheten är inne i en helt annan utvecklingsfas än vad den ensidigt negativa mediebilden har gett sken av. 

Katri Linna förflyttas nu till en generaldirektörstjänst på regeringskansliet, där hon ska ta fram en vitbok om de övergrepp som svenska romer utsattes för under 1900-talet. 

Håkan Sandesjö, tidigare bland annat tillförordnad generaldirektör på Konsumentverket, kommer att gå in som vikarierande DO tills en ny tillsätts om några månader. 

Under våren ska integrationsminister Erik Ullenhag och departementet se över DO:s verksamhet.

– Finns det andra saker vi behöver vara tydligare med från regeringens sida för att arbetet ska fungera bättre. En del tror jag faktiskt är att vi får en ny ledning, säger Erik Ullenhag. 

Var sammanslagningen ett misslyckande när du ser i backspegeln?
– Nej, jag tror att det är rätt. Man får en starkare myndighet och en samlad kompetens kring diskriminering.