Det blir straffbart att förbereda vissa brott

1:50 min

Det ska bli straffbart att förbereda brott inom en rad olika områden, till exempel miljöbrott, jaktbrott, skattebrott och koppleri, enligt ett förslag från regeringen.

Justitieminister Beatrice Ask säger att det är viktigt att utvidga det straffbara området, för att kunna komma åt den som tänkt ut och planerat ett brott inom den organiserade brottsligheten.

– Den grova organiserade brottsligheten, som det här handlar om, ägnar sig i dag också åt vinningsbrott av ett slag som vi inte har sett tidigare. Det kan handla om miljöbrott, grovt bokföringsbrott, artfridsbrott, alltså att man stjäl fridlysta fåglars ägg, och en del annat.

– Vi tycker att det är viktigt att man redan på förberedelsestadiet kan gå in och agera. Det är vad vi föreslår i vårt förslag till Lagrådet.

EU vill att Sverige inför hårdare lagstiftning på det här området, enligt EU:s rambeslut och regeringen har nu lämnat in en lagrådsremiss och räknar med att den nya lagen ska kunna gälla från den första juli i år.

– Det här är brott som har funnits sedan länge, men där vi i dag kan se att det är kriminella nätverk och organisationer som står för mer och mer av den typen av brott och då är det väl dags att agera.

– I många länder väljer man att kriminalisera medlemskap i en viss organisation, men vi tycker att det är mer rätt att kriminalisera aktiviteter kopplade till det som utförs av ett nätverk, oavsett om man är medlem eller inte.