Ja till tunnel mellan Danmark och Tyskland

1:23 min

Allting pekar nu på att det blir en tunnel och inte en bro mellan Danmark och Tyskland. En politisk majoritet i Köpenhamn kom i dag överrens om att en tåg- och biltunnel för cirka 50 miljarder kronor är det bästa alternativet för att binda samman Rödby och Puttgarden.

Den 18 kilometer långa tunnel ska, om den klarar miljöprövningen, stå klar 2020 och kommer troligtvis även bidra till ökad trafik på Öresundsbron.

En tunnel skapar fler danska arbetstillfällen, eftersom man då inte behöver importera kinesiskt stål till en bro. Det var ett av de tyngsta argumenten från de danska politikerna efter mötet.

Att det ska byggas en fast förbindelse mellan danska Lolland och den tyska ön Fehmarn och därmed slippa omvägen över Jylland, beslutades för över två år sedan. Sen dess har olika designers arbetat med både en bro och en tunnellösning. Men efter ett möte på transportministeriet på tisdagen stod det klart att det finns politisk majoritet för en tunnel.

Tunneln blir 18 kilometer lång, två kilometer längre än Öresundsförbindelsen, och bara själva tunneln exklusive landanslutningarna beräknas kosta cirka 50 miljarder kronor.

Danska staten går in med en lånegaranti för projektet, men precis som Öresundsbron så ska Fehmarn-förbindelsen vara avgiftsfinansierad.

Nu väntar miljöprövningar innan Folketinget officiellt kan säga ja till projektet, men 2014 är det tänkt att spaden ska i marken och 2020 ska tunneln vara klar.

I inledningsskedet kommer det troligtvis främst vara godstransporter från och till Skandinavien som kommer att gagnas av den nya vägen till kontinenten. Trafiken på Öresundsbron tros också öka efter att den dansk-tyska förbindelsen står klar.