Länet

Fulla containrar stoppar sortering

2:06 min

Det finns många brister i dagens sopsorteringssystem. Det tycker flera av de lyssnare som hört av sig till oss de senaste dagarna.

– Det är överfullt när man kommer och ska lämna. Ungefär 90 procent av gångerna har det varit så, säger Lisbeth Källebring i Hallsberg.

I går kunde P4 Örebro berätta att av det som hamnar i våra soppåsar borde ungefär en tredjedel ha lämnats i en återvinningscontainer istället. Länets värsta felsorterare hittade vi i Hallsberg där andelen var nästan hälften, och det var det som fick Lisbeth Källebring att höra av sig till oss eftersom hon tyckte att hon hade en förklaring till det.

De senaste dagarna har vi fått många rapporter från besvikna länsbor om hur svårt det kan vara att bli av med det man sorterat. Det handlar till exempel om belysning som är för dålig för att det ska gå att sortera i Karlskoga och om containrar som tagits bort i Mariedamm utanför Askersund.

Monica Johansson som bor i Örebro tycker många gamla hamnar i en omöjlig sits och tar sin egen mamma som exempel. Hon hade förut ett sopnedkast, men måste nu gå med sin rollator hundra meter till ett soprum istället.

– Hon kan ju inte be grannar om hjälp för det här. Det är ju lite skämmigt. Sopor vill man ju ta hand om sina egna, säger Monica Johansson.

För de som bor i lägenheter är det upp till fastighetsägarna att organisera hur det sorterade avfallet samlas in. Men att det samlas in ansvarar för förpackningsproducenternas bolag FTI för.

Kent Carlsson, VD på FTI, tycker själv att skötseln av deras containrar blivit bättre det senaste året, men att det säkert skulle kunna bli ännu bättre.

Han tycker själv att det finns för få containrar i dag, men säger att det är svårt att få kommuner att upplåta mark i framför allt centrala lägen.