Östergötland

SD säger nej till storregion

1:51 min

Samtliga landstingspartier i länet utom Sverigedemokraterna är överens om att bilda en storregion  med Småland och delar av Sörmland 2015. SD anser att en ny region hotar den östgötska identiteten.

– En östgöte är en östgöte och en smålänning är en smålänning. Och det beror säkert mycket på just identiteten eller det kulturella arvet, säger Markus Wiechel, distriktsordförande i Sverigedemokraterna.

Regionerna ska ersätta dagens länsindelning och i nuläget är Sverigedemokraterna det enda partiet inom landstinget som är emot den tänkta storregionen.

– Vi tycker att folk ska ha något gemensamt. Man kan väl kalla det lokalpatriotism, säger Markus Wiechel. 

Istället för att gå samman i större regioner anser han att man kan upprätta avtal mellan länen i enskilda frågor.

Vänsterpartiets distriktsordförande Torbjörn Björlund är dock av en annan uppfattning.

– Det är ju väldigt typiskt Sverigedemokraterna att hitta någon konstig identitet hos just östgötar och smålänningar. Det där ju bara nys som jag tycker att vi kan bortse ifrån.

Däremot, säger Björlund, finns det en risk för att medborgarnas inflytande kan komma att bli mindre i en storregion.

– Jag tror att man måste organisera det så att både organisation och tjänsteutövning finns spridd över hela regionen, så att man inte har allt på ett ställe.