Östersjön

Mycket måste göras snabbt

Östersjön helt utan fisk är skrämmande tanke, men om inget görs kan det bli verklighet.

Beståndet av vanliga arter som abborre, gädda och torsk fortsätter minskar.

Igår samlades experter och allmänt nyfikna på Sjöfartshögskolan i Kalmar när Kalmarsundskommissionen, Fiskeriverket och lokala vattenråd bjöd in till diskussion om situationen för vårt viktiga innanhav.

Man var överens om att mycket går åt fel håll. Östersjön drabbas av utfiske och övergödning, samtidigt förstörs många av fiskens naturliga lekplatser.

Olof Engstedt är doktorand på Linnéuniversitetet och forskar om våra fiskar. De genomförde ett experiment där de anlade en egen våtmark, för att underlätta för fisken.

-Vi skapade översvämningsmarkerna där vattnet var kvar en längre tid och gäddans rom fick möjlighet att kläckas för första gången på många år, och detta skapade jättemycket gäddyngel som vandrade ut lyckliga i Östersjön. I en av våtmarkerna som vi konstruerade har vi ökat antalet gäddor från 3 000 till 300 000 per år som kommer ut därifrån. Det kan få stora konsekvenser för närområdet och förbättra vattenkvalitén, sa Olof Engstedt till P4 Kalmar.