DATALAGRINGSDIREKTIVET

"Det är en väldigt allvarlig fråga"

1:35 min

I dag är Datalagringsdirektivet uppe i riksdagens Konstitutionsutskott, som bland annat granskar nya lagar.

Post- och Telestyrelsen är där för att berätta om sitt arbete med den kommande lagringen av trafikuppgifter för brottsbekämpning.

PTS har redan visat på brister i lagen och Konstitutionsutskottets ordförande och Peter Eriksson är väldigt kritisk.

– Jag tycker att det i grunden är en väldigt allvarlig fråga. När den här lagen genomförs kommer vi ha ett rullande lagringssystem på var alla svenskar finns hela tiden, säger Peter Eriksson.

I förra veckan kunde vi berätta att nätleverantörer planerar att använda en teknik som gör att de kan följa Datalagringsdirektivet, men samtidigt gör kunderna helt anonyma. Det kommer att ställa till problem för dem som datalagringen är till för, polis och åklagare bland annat.

– Det finns en hel del oklarheter som vi ska diskutera nu med PTS. Dessutom går regeringens förslag längre än vad EU kräver, säger Peter Eriksson.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill skjuta upp datalagringen ett år och det är bland annat det som KU ska ta ställning till nu.

Det sker också just nu en översyn av direktivet inom EU, som kan innebära ett helt nytt förslag så småningom.

– Därför måste vi också ställa oss frågan om vi ska göra en förändring nu och kanske måste förändra den om något år. Då kanske det är bättre att vänta, avslutar Peter Eriksson.