EU-uttalande om läget i Egypten

1:03 min

EU:s regeringschefer väntas på sitt toppmöte i Bryssel anta ett uttalande om situationen i Egypten.

Av förslaget till toppmötets slutsatser framgår vad EU kan tänka sig att göra i nuvarande läge.

Formuleringarna i toppmötets slutsatser är försiktiga och handlar inte särskilt mycket om vad EU kan göra nu.

EU-länderna lovar precis som de gjort tidigare att ge sitt fulla stöd till en demokratisk process med fria och rättvisa val. EU lovar också hjälp med handel och investeringar i regionen.

Genom den grannskapspolitik och den medelhavsunion som redan finns ska Egypten också kunna få hjälp.

I slutsatserna finns också ett skarpt uttalande om det våld journalister utsatts för.

– Alla försök att stoppa fri information inklusive våld mot journalister är oacceptabelt, står det i uttalandet.

En eventuell skärpning av det uttalande som nu finns kan komma efter det att Egypten diskuterats på regeringschefernas lunch i dag.

Men att döma av EU:s utrikesministermöte tidigare i veckan kommer även EU:s regeringschefer att vara mycket försiktiga med hur orden läggs om det som händer i Egypten.