Dioxinhalterna i Kålsäter ligger högt över riktvärden

1:35 min

Nu har den nya markundersökning som gjorts i Kålsäter i Säffle kommun offentliggjorts. Halten av dioxin är nästan 2000 gånger högre än det riktvärde finns.

Även mycket höga halter dioxin har hittats i den korn och foderåker som tillåts idag och som täcker större delen av det före detta sågverksområdet.

– Det är hemskt, vi vet ju inte vad detta ska innebära för oss, säger Fredrika Östberg som med sin familj tidigare bodde alldeles i kanten på åkern under många år.

Innan kommunen berättade om markundersökningen 2006 var både barn och hundar ute på den dioxinförorenade marken och lekte.

Efter den undersökning som redovisades 2006, undantogs en liten del av åkern för odling runt ett före detta doppningskar. Men nu kommer antagligen hela det tidigare sågverksområdet att undantas för odling. Någon bebyggelse på platsen är enligt undersökningen heller inte att rekomendera om inte marken i sin helhet skulle schaktas bort. I nuläget är det bestämt att bara den jord med dem högsta dioxinhalterna ska köras bort.

I undersökningen redovisas att 75 procent av alla prover tagna visar på halter av dioxin med högre värden än det riktvärde som gäller.

Enligt undersökningen finns det också en risk för negativa hälsoeffekter att vistas i den del av området som har de högsta halterna av dioxin i marken.

– Vi ville att kommunen skulle ta fler prover vid den förra markundersökningen för fem år sedan, men det gjordes inte förrän nu. Kommunen har inte gjort det de borde för att minska riskerna. Vi fick veta att vi skulle låta bli att gå ut på gärdet och hålla oss på andra sidan vägen. Men där har nu också hittats dioxin i höga koncentrationer, säger Fredrika Östberg.

Fredrika Östberg hade en kennel på platsen med väldigt många av hennes valpar dog utan någon förklarlig anledning.

– En av dem döda valparna hade mycket mer dioxin i sig än mamman. När ett fettprov togs på henne och skickades till Tyskland kom det bort. Det var alldeles för dyrt och jobbigt för hunden att ta ett nytt, berättar Fredrika Östberg.