Svårare att få utbildning

Arbetslösa i Sörmland kan få det svårare att få den utbildning som behövs för att sedan skaffa sig ett arbete.
Länsarbetsnämnden måste nämligen spara 35 miljoner kronor och det innebär att vissa arbetsmarknadsutbildningar ställs in till hösten. Främst handlar det om utbildningar utan speciell yrkesinriktning, säger Eila Malmberg på Länsarbetsnämnden till SR Sörmland. Hur många personer som kan komma drabbas av Länsarbetsnämndens besparingar är oklart.