DISKUSSION

Hur kan vi hitta en journalistroll 3.0?

En av förra veckans mest intensiva mediedebatter var den om den framtida journalistrollen. Frilansjournalisten och författaren Anders Mildner föreläste på JMK i Stockholm om sin essä med efterföljande debatt som vi refererat här på Medieormen:
   Nu ger Mildner journalister och medieintresserade en ny chans. Imorgon lördag håller han , en längre version av sin föreläsning i Lund  och den sänds också live på nätet   tack vare assistans från mediekonsulten och debattören Joakim Jardenberg.
   Mikael Zackrisson, ny projektledare på Sveriges Radios Digitala medierredaktion, skriver varför debatten är viktig.

Mildners tes är att att det krävs en diskussion om hur vi journalister ser på oss själva och vårt uppdrag, kort sagt journalistrollen. Internet och de sociala möjligheterna det har fört med sig har gjort att fler och fler människor producerar innehåll på webben, det är alltså inte längre bara journalister som skildrar verkligheten runtomkring sig.
   Under den senaste tidens kris i Egypten har vi sett otaliga exempel på detta när privatperson rapporterat om ögonvittnesskildringar. Samtidigt har många reportrar på uppdrag börjat använda nätkanaler som Twitter, Facebook och Youtube för att levera sitt material.

Vad innebär det för rollen som journalist när alla kan producera journalistiskt innehåll på nätet?
   Det klart att det blir en knepig situation, där kanske det vi journalister såg som sanningar igår inte längre är sanningar idag. Men vad är då den nya rollen?
   Mildner menar, och där håller jag med honom, att många redaktioner idag förstått nätets vikt för att sprida sitt material. Men väldigt få har börjat jobba med att se läsarna/lyssnarna/tittarna också som medarbetare.

Ett sätt att försöka hitta en ny roll är att se sig själva som möjliggörare av dessa samarbeten, med läsare/lyssnare/tittare, någon sorts redaktör. Helt klart är i alla fall att det borde ligga i vår roll inom professionella medier att hitta ett sätt att tillvarata allt det som skapas på frivillig basis, utanför våra organisationer. Krisrapporteringen från nu senast Egypten visar väldigt tydligt vilken enorm potential det finns här.
   Till bas för lördagens diskussion finns Anders Mildners essä, utgiven av Institutet för Mediestudier Simo. Denna finns nu under en begränsad tid , gratis för nedladdning på Simos sajt

Så här presenterar Mildner själv sin föreläsning:

Medielandskapet genomgår just nu en dramatisk förändring. Men vad innebär detta för journalistrollen?
   Under rubriken "Den stora upplösningen – om behovet av en ny journalistidentitet" går Anders Mildner tillbaka i presshistorien för att ta reda på varifrån de journalistiska idealen egentligen kom och diskuterar sedan hur de står sig i dagens situation.
   Föreläsningen är en utbyggd variant av det anförande som hölls i Stockholm den 26 januari och som gav upphov till en av den här veckans största mediedebatter.

Läs också