Stornorrfors

Åtgärder för laxen

1:29 min

Lösningen på problemen med laxvandringen förbi Stornorrfors kraftstation kan ta ett stort steg framåt om något år. Vattenfall satsar på att bygga bort tre hinder som laxen har svårt att passera. Det har varit samråd med allmänheten om planerna som bland annat Leif Ask från Vattenfall informerade om.

Projektet "Från kust till fjäll" har många miljoner från bland annat EU och Vattenfall som ska användas för att återställa Vindelälvens fiske. Åtgärderna i gamla älvfåran nedströms Norrforsdammen är en del i projektet. Vid Baggböleforsen ska man anlägga en pool som gör att laxarna väljer att stanna direkt nedanför forsen för att vila och inte backa ut ur gamla älvfåran. Vid Kungsmofallet och Laxhoppet är det inte långt kvar till laxtrappan förbi dammen. På dessa ställen ska man bygga vallar av betong som ökar vattendjupet och gör det möjligt för laxarna att stegvis simma förbi.