Bra matematikgrund avgörande för framtiden

Ungdomar som har dåliga kunskaper i matematik får problem ända in i ålderdomen, visar en studie som Svenskt Kvalitetsindex gjort åt Finansinspektionen och som Dagens Nyheter skriver om.

Missade kunskaper är svåra att hämta igen senare i livet och det kan drabba privatekonomi, hälsa och välbefinnande i framtiden, enligt studien.

Finansinspektionen har i uppdrag av regeringen att öka svenskarnas räknefärdighet och betonar nu behovet av en satsning på matematik i skolan.