”Bygg gärna men inte nära mig”

1:40 min

Planerna på att bygga landets största biogasanläggning i Skarpnäck i södra Stockholm möter på fortsatt stort motstånd hos de boende. Men anläggningen får tummen upp av miljönämnderna i både Stockholm och Nacka

Gärna en anläggning, men inte nära mig. Ungefär så kan man sammanfatta de 35 yttrande som länsstyrelsen fått in, när det gäller biogasanläggningen som företaget Swedish Biogas sökt tillstånd om att bygga.

Anläggningen är tänkt att bli störst i landet och ska ligga mellan Flatens naturreservat och Nackareservatet, vid kanten av Ältasjön. Fabriken ska producera biogas och biogödsel.

Men byggplanerna har mött på stort motstånd. Hittills har protesterna från framförallt Ältaborna gjort att miljöprövningen fått göras om. Staden har polisanmälts för miljöbrott sedan hundraåriga ekar tagits ner och detaljplanen har överklagats till miljödepartementet.

Enligt kritikerna är placeringen olämplig, Ältasjön riskerar att förorenas, transporterna till och från fabriken för med sig buller och utsläpp, dessutom oroar sig många för dålig lukt.

Såhär skriver en av de boende: " Att ens få idén att lägga fabriken här gör att man tappar tron på de som styr i Stockholm. Bygg fabriken där ingen behöver se och känna lukten av skiten"

Men miljönämnden i både Nacka och Stockholm tycker att byggansökan ser bra ut.

– Stockholm stad är ju väldigt glad om man kan få mer biogasproduktion men det är några saker som man bör fästa blicken på. Det ligger ju i ett område som i sig är planlagt för industri och det ligger ju nära Fortums energianläggning och vid Tyresövägen. Men det ligger ju också i en smal korridor i de naturområden som finns där. Då är det ju viktigt att man tar hänsyn till grönskan och kompenserar i området så man får spridningskorridorer för naturmiljön som finns här, säger Gustaf Landahl är avdelningschef på miljöförvaltningen i Stockholm.

Under våren hoppas Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen fatta beslut om Swedish Biogas ska få tillstånd att bygga eller inte.