Halland

Gott om torsk till lågt pris

1:11 min

Trots att bestånden av torsk i Östersjön har hämtat sig så är det fortsatt kärvt för yrkesfiskarna. När tillgången på torsken nu är stor får fiskarna låga priser.

Torsken i östra Östersjön är numera grönlistad och i västra Östersjön har torsken gått från röd till gullistad. Det finns nu gott om torsk i handeln, men kanske mer än vad konsumenterna efterfrågar. För svenskarna äter för lite torsk. Ja det menar Henrik Torkelsson, fiskare härifrån Bua som är verksam i Östersjön, han tycker att fiskarna får för lite betalt för torsken sedan bestånden hämtat sig.

– Vi äter fortfarande för lite torsk i Sverige. Det har ju liksom blivit så inpräntat för så många att torsken är utrotningshotad. Det innebär nu när vi fiskar och får stora fångster att det blir låga priser.

--  Vi kan inte göra så mycket åt det utan vi vi kan bara ta upp den kvot som vi får upp.

Eftersom fiskarna i dagsläget får sina kvoter veckovis så är det svårt att planera efter priset. Fiskeriverket vill att trålfiskare i Östersjön ska få sina kvoter årsvis. Det återstår att se, men vad som behöver ändras är att få tillbaka torsken på svenskarnas tallrikar, menar Henrik Torkelsson.

– Skolor och andra har liksom inte fattat det än. De köper som jag ser det sämre alternativ både för konsument och miljö.

–  Det behöver inte betyda att den ska bli så dyr så att konsumenterna inte kan köpa den. För varje krona som den stiger i pris gör ju att lönsamheten blir bättre för att driva fiskeföretag, säger Henrik Torkelsson.

Läs också: