TRANEMO

Svea Skog riskerar åtal

1:36 min

Företaget Svea Skog riskerar åtal för brott mot kulturminneslagen. Företaget utplånade flera fornlämningar när man i somras bröt upp stubbar utan tillstånd i ett område i Tranemo. Lars Jacobzon på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ser mycket allvarligt på det inträffade.

Vid avverkningen orsakades omfattande skador där det tidigare fanns två förhistoriska gravar, en kolningsgrop och ett stort så kallat röjningsområde, som bedöms vara av förhistoriskt ursprung.

– Det är väldigt allvarligt att det sker något sådant här. En av gravarna går kanske att återställa, men de andra är spolierade, säger Lars Jacobzon på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet

– Eftersom avverkningen skett olovligt utan någon som helst kontakt med länsstyrelsen, har vi skäl att misstänka att det är ett brott mot kulturminneslagen.

Därför har ärendet lämnat över till Åklagarmyndigheten i Borås för fortsatt utredning.

Svea Skog hävdar att misstaget begåtts på grund av bristande kommunikation och att rutinerna nu har setts över.

– Det är ingen som gjort det här med flit eller uppsåt, säger Fredrik Klang som är produktionsansvarig på Svea Skog. Tyvärr har bristfälliga rutiner gjort att ett antal misstag begåtts.

– Vi är ledsna för det som skett, säger han.

Sara Nygren
sara.nygren@sr.se