Ett splittrat brödraskap

Det muslimska brödraskapet i Egypten ståd hösten 2007 inför ett konfliktfyllt generationsskifte. Hör reportaget från oktober, 2007, om världens största och mest inflytelserika islamistiska organisation, signerat Cecilia Uddén. Flera av dem som intervjuas i reportaget är aktörer idag.