Tågkaoset kostade SJ 360 miljoner

Vintermånaderna förra året blev kostsamma för SJ. De stora förseningarna och stoppen i tågtrafiken kostade företaget 362 miljoner kronor. SJ:s ordförande Ulf Adelsohn var självkritisk på presskonferensen.

SJ lade fram sitt bokslut för 2010 i dag. Och eftersom året slutade som det började, med vargavinter, så blev vinsten lägre än vad SJ-chefen Jan Forsberg hoppats på.

– Vi hoppas att 2010 blir ett år som vi kan lägga till handlingarna och att det ska dröja innan vi ser något liknande igen, med allt som har inträffat där det mesta har fallit ut till SJ:s nackdel, sade bolagets vd Jan Forsberg på en presskonferens i dag.

De kalla vintermånaderna i början av 2010, tillsammans med den tidiga snön nu i november och december, kostade SJ 360 miljoner kronor i sämre resultat, enligt Jan Forsberg.

SJ-chefen Jan Forsberg menar att det ändå var stor skillnad på SJ:s tillkortakommanden i början på året och nu strax före jul. SJ har tagit krafttag för att förbättra vintertrafiken, sa han, annars hade störningarna blivit större i jultrafiken än vad de faktiskt blev.

I februari var tjugo X2000-tåg fortfarande kvar i trafik, i december var de ändå 28, som en följd av nya hjul och robustare noskoner, sa han.

I mars ställdes 30 procent av alla tåg in, de avgick inte ens. Sen dess har X2000 fått bättre hjul och snöskydd och i december var det bara, med SJ:s sätt att se på saken, tio procent av tågen som ställdes in.

Jan Forsberg sade också att passagerarna blivit bättre omhändertagna i november och december än i början på året, eftersom SJ byggt ut sin trafikledning.

Toaletter, dörrar och fotsteg fungerar bättre den här vintern än för ett år sen. SJ har också förbättrat sin avisning av tågen och passagerarna får bättre information nu än i slutet av förra vintern, detta enligt VD:n Jan Forsberg på presskonferensen om SJ:s bokslut i dag. Det hade kunnat vara värre, var hans budskap.

Men siffrorna talar ändå sitt tydliga språk. Utgifterna i restidsgaranti till försenade resenärer är dubbelt så stora 2010 jämfört med året innan, och sammanlagt över 360 miljoner kronor i extra vinterkostnader året som gått.

Skulden för detta är bara till en del SJ:s, sa Jan Forsberg. Trafikverket som sköter banorna och underhållet, har större ansvar för förseningarna menar han.

– Utav vår opunktlighet så rår vi för ungefär, i snitt, 30 procent själva. 70 procent genereras av en infrastruktur som inte fungerar så bra som den borde göra, säger Jan Forsberg.

SJ-chefen var också som tidigare noga med att påpeka att det inte bara är SJ:s fel när tågen inte går i tid. Underhållet av banorna är otillräckligt, anser han. Och det är Trafikverkets och inte SJ:s ansvar, sa Forsberg på presskonferensen.

SJ:s ordförande Ulf Adelsohn i sin tur var självkritisk på presskonferensen.

– Vi har till exempel inte levt upp till alla krav på information. Vi har också tillkortakommanden och tre förseningar av tio beror ju på oss och ingenting annat.

Nästa gång ett tåg fastnar någonstans på slätten, kommer det då att finnas mat där?

– Ja, vi har sagt att vi ska ladda upp med vatten och käk i reserv nu, säger styrelseordföranden Ulf Adelsohn.

SJ:s resultat före skatt för helåret 2010 uppgick till 406 miljoner kronor, en minskning med över 200 miljoner kronor jämfört med 2009. Nettoomsättningen förra året uppgick till 8,6 miljarder kronor.

December 2010 blev en stor förlustmånad för SJ, sade vd Jan Forsberg på presskonferensen i dag.

Resultatet för sista kvartalet 2010 var 17 miljoner före skatt, att jämföra med kvartal två och tre med 340 respektive 169 miljoner. Första kvartalet 2010 fick SJ ett minusresultat på 120 miljoner.

– I grund och botten är kvartal fyra inte något vi är nöjda med trafikmässigt, både med att ta personer vart de vill komma och hur trafiken har fungerat, säger Jan Forsberg.

SJ har betalat ut 54 miljoner kronor i resegarantiersättning under december 2010. För februari förra året, också en besvärlig månad i tågtrafiken, betalade SJ ut 23 miljoner kronor.