Grön ungdom tar över

Grön ungdom tar över miljöpartiets politik i Örnsköldsvik. De ordinarie ledamöterna, Bo Jakobsson och Johan Wedin, har lämnat sina platser i nämnder och kommunfullmäktige. Jakobsson sedan han misstänkts för bedrägeri, och Wedin sedan hans ekonomiska göromål utsatts för granskning.
Fem medlemmar i Grön ungdom, där samtliga är under 19 år, tar över var sitt uppdrag. Maria Mähler kommer att sitta i barn och utbildningsnämnden och Marika Erikssson i socialnämnden. Förutom de uppdragen kommer grön ungdom också att sitta med i plan- och miljönämnden, i planeringsgruppen och i kommunstyrelsen. Någon större skilnad i politiken tror de inte att det kommer att bli.