Enighet mellan egyptiska muslimer och kristna

2:35 min

Medan beslutsfattare och tyckare i omvärlden oroar sig för ett islamistiskt maktövertagande i Egypten om Mubarak försvinner betonar proteströrelsen i stället enighet. Muslimer och kristna förenas i kravet på Mubaraks avgång.

Islamisthotet har varit ett av Mubarakregimens mest effektiva vapen mot demokratisering. Men proteströrelsen betonar i stället enighet mellan kristna och muslimer. Vår korrespondent var på en kristen mässa på Tahrirtorget och talade med både kristna och muslimer.

Det spruckna ljudet ur högtalaranläggningen står i skarp kontrast till den helande och upplyftande synen av lyckliga kristna som sjunger psalmen salam - fred - tillsammans med muslimska systrar och bröder.

Det är kristen mässa på Tahrirtorget och efter att prästen läst ett bibelcitat ur Lukas 4:e kapitel om glädjens budskap till de fattiga och förtryckta, bryter de församlade ut i talkören: "Bröd, frihet, mänsklig värdighet".

Sedan säger han "I Jesu namn" och "I Mohameds namn" och då ropar demonstranterna tillbaka: "Muslimer och kristna står enade hand i hand".

Andra talkörer lyder: "Koranen och bibeln - mot despotism, kyrkklockor och böneutrop - mot tortyr".

Här på torget möter jag en medlem av det Muslimska brödraskapet som säger att han har torterats i fängelse. Han är en storväxt man med långt skägg och ett bönemärke i pannan, han ser ut som stereotypen av en mordisk jihadist ur en Hollywoodfilm.

Så öppnar han munnen och hyllar sina kristna bröder och vill gärna visa mig hur många kristna namn han har i kontaktlistan på sin mobil.

– Vi är ett folk, säger han, och tillägger, du vet väl att det var regimen som planterade bomben när kyrkan i Alexandria sprängdes på nyårsafton? Regimen har alltid försökt splittra folket, men här på Tahrirtorget står vi enade.

Många tyckare och bedömare avfärdar detta som revolutionsromantiska illusioner, men den kristne parlamentarikern Rami Lakkah, blir nästan irriterad över frågorna om den islamistiska faran.

– Vi har inga problem med det Muslimska brödraskapet, säger han, vi har problem med regimen Mubarak.