Ekonomi

Historiskt låga löneökningar i Sverige

2:04 min

Inte sedan 60-talet har avtalen på arbetsmarknaden givit så låga påslag som i fjol. Det framgår av Medlingsinstitutets årsrapport.

Ändå fick löntagarna höjda reallöner också under fjolåret. Chefen för Medlingsinstitutet, Claes Stråth, anser att den svenska modellen för lönebildning står stark.

– Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att parterna har ansvar för lönebildningen, det visade sig igen att de klarade av att leverera trots alla svårigheter att leverera. Det kom in frågor som splittrade både arbetsgivare och fack, till exempel bemanningsfrågan och avtalsperiodens längd, men man landade ändå på fötterna, säger Claes Stråth.

2,4 procent mer i lönekuverten blev snittet 2010 enligt preliminära siffror. Det var lågkonjunkturen som drev fram de försiktiga avtalen.

Men eftersom inflationen var låg och eftersom skatterna sänktes så blev det ändå reallönehöjningar med 1 procent 2010. Sedan 1995 har de svenska lönetagarna nu haft realt höjda löner på sammanlagt 45 procent.

Nu väntar en ny avtalsrörelse med start i september. Claes Stråth hoppas på en färdig överenskommelse inom industrin i november.

Han hoppas också att LO och tjänstemannafacken åter ska kunna enas om ett industriavtal, i fjol var första året på länge som de träffade separata överenskommelser med arbetsgivarna.

– Det finns förhoppningar om att man ska komma fram till ett nytt industriavtal som har visat sig vara väldigt viktigt för den svenska lönebildningen ända sedan 1997, säger Claes Stråth.

På senare år har facken inom LO förlorat många medlemmar. Det ser Claes Stråth som en risk för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Det är oroväckande att medlemsantalet i vissa fackliga organisationer minskar och har gjort så under flera år. Däremot är det inget hot mot den svenska modellen när det gäller kollektivavtalen som metod att reglera villkoren. Täckningsgraden för kollektivavtalen bestäms av hur många arbetsgivare, hur många företag, som väljer att gå med i en arbetsgivarorganisation och därigenom bli bunden av kollektivavtal. Det stora hotet tror jag är legitimiteten för systemet, säger Claes Stråth.