Dålig kontroll av HVB-hem leder till fusk

Ekonomisk kriminalitet, oklarheter i tillstånd, brist på kompetent personal. Det är något av vad Ekot har hittat när vi granskat ett flertal behandlingshem för barn, så kallade HVB-hem.

– Det finns folk som har sagt till mig att det är svårare att öppna korvkiosk än att öppna HVB. Det finns forskare som menar att vi har ett professionellt område utan professionella, och att utbildningsnivån drastiskt har sjunkit inom den sociala ungdomsvården i och med privatiseringen, säger Anders Nyman, expert i den statliga utredningen som granskar socialtjänstens arbete med barn. 

Hälften utan högskoleutbildning
För att få starta ett så kallat HVB-hem, som behandlar barn och ungdomar, krävs det i dag bara att en person som har högskolekompetens fungerar som föreståndare. I handlingar från länsstyrelserna framkommer det att i en del HVB-hem har närmare hälften av personalen inte gått ut gymnasiet. 

För att få driva ett HVB-hem behöver man tillstånd från Länsstyrelsen. I tillståndet står det vilken typ av behandling som HVB-hemmet har och vilka problem barnen som placeras där ska ha.

Okomplicerad behandling
Apelgården är ett HVB-hem för ungdomar med psykosociala problem som missbruk och kriminalitet. HVB-hemmet tar också emot ensamkommande flyktingbarn. Trots de svåra problemen är behandlingsmetoderna inte komplicerade.  

– Vi vill ha en aktiv fritid med våra ungdomar. Vi vill ge dem upplevelser på så sätt att de får vara med om saker, allt från att köra gokart, ut och fiska, åka på Liseberg, säger Patric Conrad som äger Apelgårdens HVB.

Tar olagligt ut moms
Behandlingen är momsfri, och därför är de flesta bolag inte momsregistrerade. Vissa fakturerar ändå socialtjänsten 25 procent moms, vilket är ett lagbrott. Flera bolag har gjort detta i många år.  

Placeringarna av barn och ungdomar kostar skattebetalarna fyra och en halv miljard per år, hur mycket av detta som är skattefusk är det ingen som vet.

På socialkontoren, där man ska granska fakturorna från HVB-hemmen, ifrågasätter få de felaktiga fakturorna. Ingen av de socialarbetare som fått de felaktiga fakturorna känner till om bolagen ska betala moms eller inte.

Bo Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se

Nuri Kino
n.kino@journalist.com