Åklagare kritisk till läckta uppgifter

Sven-Erik Alhem, förre åklagaren i Malmö, har vittnat i dag i domstolsförhandlingarna i London om Julian Assange ska utlämnas till Sveriges eller inte.

Tidigare har Sven-Erik Alhem uttalat sig kritiskt mot hur uppgifter läckt ur utredningen.

Sven-Erik Alhem inledde med att betona att han varit kritisk till handläggningen av fallet långt innan Assanges svenska advokat Björn Hurtig tog kontakt. Han betonade också att han agerar på egen hand.

– Jag går inte att köpa för pengar, sa han till TT.

Han kritiserade Marianne Ny för att inte på ett tidigt stadium ha förhört Julian Assange.

– Det borde inte finnas några hinder för varför Assange inte kan förhöras trots att han inte är kvar i Sverige, sa han.

På åklagaren Clare Montgomerys fråga medgav Alhem att han bygger sina slutsatser om handläggningen av Assangefallet på uppgifter från Björn Hurtig och vad han läst sig till.

Han har inte sett några dokument som visar i vilken mån den svenska åklagaren försökt komma i kontakt med Julian Assange medan han var kvar i Sverige.

Sven-Erik Alhem sa att han inte tycker det var fel att utfärda en europeisk arresteringsorder, under förutsättning att det inte var möjligt att hålla förhör med Julian Assange på annat sätt.

– I så fall skulle jag också som åklagare utfärda en europeisk arresteringsorder. Men jag hade först försökt få till stånd ett förhör. Om inte annat så i England, sahan.

Han rådde också Assange, indirekt, att låta sig förhöras i Sverige.

Riksåklagare Anders Perklev kommenterade i dag kritiken mot det svenska rättsväsendet i ett pressmeddelande.

– Kritiken har framförts som en del av Julian Assanges försvar och utgör alltså partsinlagor i ett pågående mål. Jag själv eller Marianne Ny har därför inte anledning att närmare kommentera kritiken, utanför det bemötande som sker i själva rättegången. Julian Assange har självfallet rätt att utforma sitt försvar på det sätt han önskar, och han ska liksom alla andra misstänkta personer betraktas som oskyldig tills motsatsen har fastställts av en domstol.

– Mot bakgrund av att vissa uttalanden riktar sig mot Marianne Ny personligen vill jag dock klargöra att enligt svensk rätt gäller, till skillnad från vissa andra rättssystem, så kallad absolut åtalsplikt. Det innebär att en åklagare som princip är skyldig att så långt det är möjligt fullfölja en brottsutredning, och när det finns tillräcklig bevisning, fatta beslut om åtal. Marianne Ny har alltså agerat helt i enlighet med sin roll som allmän åklagare, och hon har självfallet den behörighet som krävs för de beslut som har fattats i ärendet.