Oklart vart radioaktiv metall tar vägen

1:45 min

Sverige har blivit en stor mottagare av radioktiv metall ifrån kärnkraftsbranchen världen runt. Avfallet behandlas på Studsviks anläggning utanför Nyköping där det smälts ner och så småningom blandas med annan metall . Men vilka smältverk som tar emot metallen och exakt var den tar vägen i slutänden vill varken myndigheter eller företaget Studsvik Nuclear AB inte tala om.

– Vi har den uppgörelsen med våra kunder, att det är konfidentiellt, det säger Bo Wirendal, produkt ansvarig på Studsvik Nuclear AB.

Cirka 3000 ton lågaktiv metall behandlas varje år på Studsviks metallåtervinningsanläggning, en verksamhet som har ökat de senaste åren. Framförallt handlar det om metall ifrån kärnkraftsindustrin världen runt, alltså inte själva kärnbränslet utan delar av reaktorn som är i kontakt med radioaktiva isotoper, i huvudsak kobolt 60. Företaget har blivit världsledande på att enkelt utryckt "tvätta" bort radioaktivitet så att metallen kan smältas ner och återvinnas. 

De delar eller rester från behandlingen som är alltför radioaktiva skickas tillbaka till ägaren för slutförvaring. Men 90% av metallen friklassas och kan återvinnas efter att ha blandats ut 10 gånger med ren metall i smältverk. Den ska då enligt myndigheterna vara helt ofarlig för människa och miljö, stråldosen ligger enligt Strålsäkerhetsmyndigheten 100 gånger lägre än den bakgrundsstrålning som vi alla utsetts för.

Branschorganisationen för metallindustrin, Jernkontoret har nolltolerans emot friklassat, före detta radioaktivt material, Helén Axelsson är miljöansvarig på Jernkontoret. 

– Vi tar inte emot den här typen av produkter, säger hon.

Men några särskilda flöden för just det här materialet finns inte enligt Strålsäkerhetsmyndigheterna, så metallen kan hamna i stort sätt var som helst. Något som oroar Miles Goldstick, sekreterare i Miljörörelsens kärnavfallssekreteriat som länge försökt ta reda på var metallen tar vägen.

– Det är väl ingen som vill ha en radioaktiv kastrull i sitt hus, säger han.