Tornedalingen Assar Tano

Främlingslegionär i 16 år

16 min

I förmiddagsprogrammet ons 9 feb 2011 så fick du den verkliga historien om Assar Tano, som efter en kontrovers i Umeå där han gjorde militärtjänst . Beslöt sig för att åka till Frankrike och gå med i Främlingslegionen. Nu har hans son Per Tano tillsammans med Ove Rönnbäck, sammanställt en bok om faderns år i Främlingslegionen.

Här kan du lyssna på de två delarna.

Producent är Roger Kvarnström.