Västervik/Kalmar

Hög ranking för sjukhusen

Landets bästa akutsjukhus ligger i Linköping, men Västervik och Kalmar placerar sig högt på sjunde respektive åttonde plats,  enligt en ranking gjord av Health Consumer Powerhouse.

De har sammanställt data från Öppna Jämförelser och www.vantetider.se, båda gjorda av Sveriges kommuner och landsting.

Jämförelsen omfattar 73 akutsjukhus.

Bland topp tio finns bara två länsdelsjukhus, varav Västervik är det ena.

- Resultatlistan stämmer överens med andra undersökningar vi gjort av den skiftande vårdkvaliteten i Sverige, Arne Björnberg på Health Consumer Powerhouse..

-Universitetssjukhuset i Linköping har sedan länge ett solitt rykte för att arbeta systematiskt med kvalitetssäkring.

-Småländska kommuner och landsting tenderar att ligga bra till i många jämförelser av skola, äldreomsorg och sjukvård. De goda placeringarna för sjukhusen i Värnamo och Västervik bekräftar ånyo att smålänningar är bra på att driva verksamheter.