Tim Jackson: Det är dags att göra upp med myten om evig ekonomisk tillväxt

19 min

- Idén om välfärd byggd på ständig tillväxt har nått vägs ände. Den har inte alls levererat välfärd för de fattigaste på vår jord, och inte heller verkat för allas bästa. Men det viktigaste just nu är att vi med vårt nuvarande ekonomiska systemet överskridit gränserna för vad vår miljö tål.

Tim Jackson är professor i hållbar utveckling vid Surrey universitetet i Storbrittanien och sitter med i den brittiska regeringens. I boken Välfärd utan tillväxt kritiserar han idén om ständig ekonomisk tillväxt som han menar är vår tids stora myt och det största hotet mot vår värld.  Att fortsätta öka våra inkomster genom att exploatering av naturens resurser utarmar våra ekosystem och leder till artförluster, avskogning och förstör inte minst vårt klimat. Vi har redan nu på många områden överskridit vad naturen tål, att fortsätta med samma tillväxttakt är helt orimligt  vi måste helt enkelt hitta ett annat sätt att bygga vår välfärd på, en hållbar ekonomi.

Tim Jackson har varit på några dagars besök i Sverige och föreläst för utsålda hus. Jag lyckades klämma in en kort pratstund med honom tidigt i morse, innan han var inbjuden att föreläsa i Sveriges riksdag.

Det viktigaste för att kunna börja tänka nytt är att inse vilket djupt dilemma vi befinner oss i, menar Jackson.

- Även om vi inser att vår ekonomi inte är hållbar så har vi byggt in oss i ett system där en lägre tillväxttakt direkt skapar instabilitet i samhället, gör att människor förlorar jobb och bostad, företag går i konkurs och politiker får panik.

Även det som driver oss att ständigt konsumera är starka krafter, säger Jackson, som bland annat forskar på just konsumentbeteende.

I sin föresläsning på ABF huset i Stockholm igår kväll tog han tex exemplet hur britterna fortsatte att låna mer och mer pengar till konsumtion ända fram till finanskrisen 2009 för att visa att de fortfarande kunde hänga på konsumtionståget.

-Att inte kunna uppnå rätt materiell standard och konsumera de rätta prylarna är en stor skam som vi gör allt att för att inte tvingas känna, menar Tim Jackson.

Eller som han uttrycker det i en enda mening som sprids flitigt på twitter: "vi spenderar pengar vi inte har på saker vi inte behöver för att göra intryck som inte består, på människor vi inte bryr oss om".

Men hur ska det då gå till att uppnå välfärd utan ständigt ökande ekonomisk tillväxt? Det är ju inga nya tankar direkt. Den här sortens kritik av tillväxtekonomin och krav på att vi måste börja mäta välfärd i annat än bara hur ett lands BNP utvecklas, diskuterades redan på 1970-talet, men inte mycket har väl egentligen hänt sedan dess.

Tim Jackson medger att det fortfarande saknas en färdig ekonomisk teori att luta sig emot, men det behöver inte hindra oss, menar han:

- Vi har redan mycket tänkande kring ekologisk ekonomi, miljöekonomi och postautistisk ekonomi. Det finns ett stort intresse för vad välfärd egentligen är och för att förstå vad vi verkligen behöver för att må bra och utvecklas som människor. Allt detta är grunden till att börja tänka på en ny ekonomisk struktur.

Men han menar också att vi hittills inte alls lagt särskilt mycket möda eller tankekraft på att tänka ut denna nya sortens ekonomi. Här behövs fortfarande en hel del intellektuellt arbete.

- Vi lägger ner enormt mycket pengar och arbetskraft varje år runt om i världen på att tänka ut nya sätt att ständigt öka produktionen och tjäna mer pengar. Om vi bara la en liten del av denna möda på att istället fundera ut hur vi skulle kunna nå välfärd utan ständigt accelererande tillväxt så skulle vi kunna nå väldigt långt.

Säger Tim Jackson som nu glädjer sig över att se att många unga studenter och ekonomer verkar villiga att ta sig an just den uppgiften.

Men det finns också mycket regeringar kan göra redan nu, tycker Jackson. Till exempel att börja sätta ett tak för vårt utnyttjande av natursersurser, på samma sätt som vi börjat begränsa våra koldioxidutsläpp, men också att reformera de finansiella system som han påpekar förde oss till branten av en ekonomisk katastrof för bara ett par år sedan.

- Det handlar också om att ändra våra prioriteringar så att det blir viktigare att sätta folk i arbete än att öka sitt lands BNP, och att premiera företag som ger oss de tjänster vi behöver för att blomstra som människor, inte bara mer prylar.