Besvikelse över brist på insyn bland FRA-kritiker

1:38 min

Flera av de borgerliga politiker som profilerade sig i debatten om FRA-lagen reagerar nu med besvikelse, sedan det visat sig att det integritetsskydd som regeringen utlovade inte fungerar i praktiken. Camilla Lindberg, som var den tydligaste FRA-kritikern i Folkpartiet, är mycket besviken, främst på försvarsminister Sten Tolgfors.

– Det som försvarsministern sa till oss känns som tomma ord. I och med att det uppenbarligen inte har fungerat känns det som om han lovade stort men höll smått. Det är klart att jag är besviken, säger Camilla Lindberg, som i dag har lämnat Folkpartiet.

Det var sommaren 2008 som regeringspartierna efter hårda diskussioner i riksdagen kom överens om en rad tillägg för att få med sig kritiska borgerliga riksdagsledamöter att rösta för FRA-lagen.

Ett av tilläggen innebar att personer i efterhand skulle kunna få veta att det bedrivits signalspaning mot dem.

Men i går kom en rapport som visar att det inte finns några möjligheter för FRA att informera om det här, eftersom det alltid är så stark sekretess runt de här frågorna.

FRA-lagstiftningen är i det här avseendet verkningslös, enligt Signalspaningskommittén som har granskat saken.

Centerpartiet, som profilerat sig som kritiker i FRA-debatten, lät sig övertygas att rösta för FRA-lagen med de olika tilläggen.

Men riksdagsledamoten Fredrick Federley är besviken i dag.

– Det är väl känt att jag tycker att regeringen borde ha agerat annorlunda från början, så hade vi sluppit den här turbulensen och hade kunnat säkerställa att allt var genomtänkt från början. Här blir det så att vi har lovat medborgarna något och sedan går det inte att genomföra för att det står i strid med annan lagstiftning, säger han.

Ekot har inte lyckats nå försvarsminister Sten Tolgfors. Men folkpartisten Allan Widman, som också sitter i riksdagens försvarsutskott, tycker att man bör vänta längre innan man drar några ordentliga slutsatser.

– Det ligger en mer omfattande kontrollstation som ska göras under 2011. Jag tycker att det är för tidigt att döma ut denna anordning till skydd för den enskildes integritet, säger Allan Widman.