Cykla på solceller

5:21 min

Holländska forskare håller på att utveckla en ny sorts väg som ska kunna finansiera sig själv - genom att man säljer elektricitet som produceras i solceller under vägytan. Nästa år ska man sätta upp en pilotanläggning i form av en cykelbana.

Det kanske verkar läskigt att cykla på glas, men Paul van Meel lovar att glasytan är stark nog att hålla - inte bara för cyklar, utan även för t ex tunga städfordon eller ambulanser som kan behöva köra på cykelbanan. Forskningsteamet har ägnat mycket tid åt att göra glasets yta så sträv och grov att man inte ska riskera att halka med cykeln, samtidigt som glaset ändå måste släppa igenom tillräckligt med ljus till solcellerna under ytan. Enligt Paul påminner det mycket om glaset i ett badrum.

På forskningscentret TNO visar Paul van Meel mig två modeller av den kommande "solvägen", som den kallas. Vägen kommer byggas upp av separata delar av cement. Varje element är 2½ meter långt och 1½ brett, och ytan är alltså av glas. Under ytan kommer det finnas en slags linser som koncentrerar solstrålarna ner till små, högeffektiva solceller. Exakt vilken sorts solceller är inte helt klart än, men nästa år ska alltså en första bit solväg byggas på en cykelbana norr om Amsterdam. Under fem år ska man testa och trimma tekniken på den här pilotanläggningen.

Enligt Paul van Meel blir Solvägen i Holland den första i sitt slag i Europa. Ett amerikanskt team håller på med ett annat solcellsväg-projekt, och grundtanken är att man ska bygga en väg som finansierar sig själv genom att den producerar el.

Enligt beräkningar ska 70 kvadratmeter cykelväg med solceller kunna producera el tillräckligt för ett hushålls hela elkonsumtion, och i alla fall på pilotstadiet kommer elen från vägen att säljas och skickas ut på det vanliga elnätet.

Men det återstår en rad problem innan den självfinansierande vägen kan vara verklighet. Forskningscentret TNO har utvecklat solvägen tillsammans med två privata företag (Ooms Avenhorn Group och Imtech) och den lokala regeringen i provinsen Noord-Holland, men nu är man på jakt efter nya finansiärer. Konsortiet bakom Solvägen behöver ytterligare tiotals miljoner kronor för att kunna utveckla det hela till en kommersiellt gångbar produkt.

Samtidigt återstår flera tekniska utmaningar. Paul van Meel medger att det idag är osäkert hur väl den skrovliga, halksäkra glasytan håller för åratals slitage från både cyklar, städfordon och isiga vintrar. Och den största utmaningen är att få de vitt skilda tekniska delarna i vägen att fungera tillsammans.

Men om solvägen visar sig hållbar räknar Paul van Meel med att kunna ha en helt färdig produkt 2015, och ytterligare några år senare kan solcellsvägen även vara kommersiellt attraktiv för vägbyggare - och då menar Paul inte bara för cykelvägar utan även bilvägar med inbyggda solceller.

Om ungefär tio år kommer dyrare fossila bränslen och billigare solceller göra det ekonomiskt rimligt att bygga den här typen av solcells-väg, säger Paul van Meel. I Nederländerna finns nästan 140.000 kilometer bilvägar, och på lång sikt är drömmen att ha vägar som producerar el till all den trafik som kör på vägarna.

– I en framtid skulle elbilar via induktionsöverföring kunna få el direkt från en väg om producerar el via solceller, säger Paul van Meel.

Det här med induktionsöverförd el från vägen till en elbil är något som det forskas om just nu, bland annat på svenska Vattenfall och Volvo Bussar, och Paul van Meel och hans kollegor har funderingar på att inleda samarbete med forskare på Eindhovens tekniska universitet som är inne på liknande tankar. Så även om det idag onekligen verkar avlägset har Paul van Meel gott hopp om att det i framtiden ska finnas elbilar som är mottagliga för energiöverföring i realtid, direkt från en solcellsväg.

Jens Möller, Holland.
jens.moller@sr.se