Pojkar missgynnas i betygssättning

1:52 min

Högstadiepojkar missgynnas när lärarna sätter slutbetyg. Det visar statistik från Skolverket som Lärarnas tidning har ställt samman.

Om man jämför resultaten på de nationella proven i nian med slutbetygen så är det betydligt vanligare att flickorna får högre betyg än vad de presterat på proven.

Det här är en orättvisa som skolan måste rätta till, enligt Skolverket. Det kan bero på att flickor i högre utsträckning belönas för hur de praktiskt sköter skolarbetet, trots att det inte ska vara något betygskriterium.

– Det kan alltså handla om hur flickor hanterar sin studiesituation. Alltså att till exempel lämna in sina uppgifter i tid, följa instruktionerna bättre, ha ett bättre uppträdande, säger Wolfgang Dietrich, undervisningsråd på enheten för prov och bedömning på Skolverket.

Och det beteendet belönas alltså i högre betyg?

– Ja, det skulle kunna vara så.

När det gäller engelska var det 50 procent fler flickor än pojkar som fick högre slutbetyg än resultatet på nationella proven förra läsåret. I svenska gick det bättre för 40 procent fler flickor än pojkar.

Och bilden är tydlig i alla ämnen. I biologi fick tre gånger fler flickor än pojkar MVG i slutbetyg utan att ha fått det på provet. Och i fysik var det fler pojkar som fick MVG i nationella provet - men fler flickor som fick det i slutbetyg,

Och att det blir så snett - det är inte okej, tycker Wolfgang Dietrich på Skolverket.

– Nej, det är inte okej för att det står ju klart uttryckt enligt bedömningsplanen att bedömningen ska ske med målen som utgångspunkt. Men man kan anföra att bedömning och betygssättning är en svår uppgift och i viss mån subjektiv. Men det gäller naturligtvis att minska detta inslag, säger han.

Den här orättvisan måste diskuteras mer i skolans interna kvalitetsarbete, säger Wolfgang Dietrich, som inte tror att lärarna omedvetet favoriserar skötsamma flickor. För problemet är känt även om den tydliga statistiken är ny. Och nu är det skolans uppgift att göra något åt det.

– Det är alltså helt enkelt professionens ansvar att se till att eleverna ges tillfälle att visa sina kunskaper så att lärarna har underlag att följa det som ska bedömas, enligt läroplanen, säger Wolfgang Dietrich.

Så hur allvarlig är den här orättvisan då?

– Den är naturligtvis mycket allvarlig.