Nya fartygskapningar kan stoppa oljefrakt

1:37 min

Somaliska pirater har de senaste dagarna kapat stora oljetankrar i Indiska Oceanen. Om kapningarna fortsätter att öka och den typen av fartyg attackeras kan viktiga oljetransporter få avbrott, varnar redare och internationella organisationer.

Oljefartyget Irene SL var på väg från Kuwait till USA när det blev attackerat av somaliska pirater 65 mil utanför Oman igår.

Det är den andra oljetankern på få dagar som kapas. Irene SL uppskattas ha olja motsvarande 20 procent av den dagliga importen till USA.

Den internationella tankerorganisationen Intertanko anser att de senaste kapningarna av jättefartygen visar en mycket oroväckande utveckling och varnar för att, om omvärlden inte lyckas få kontroll på situationen, så kan viktiga oljetransporter i världen få allvarliga avbrott.

De farhågorna har också Sveriges Redareförening.

Tryggve Ahlman, som ansvarar för sjösäkerhetsfrågor hos föreningen, poängterar också att det är farligt för miljön när pirater, ofta drogade, får enorma oljefartyg i sina händer.

– De här fartygen beskjuts ju av piraterna och det är klart att - som en konsekvens av detta - kan det ju också ske miljöolyckor. 

Nu har somaliska pirater ungefär 660 besättningsmedlemmar i gisslan. Sveriges Redareförening anser att problemet är akut och har sökt svar hos regeringen om det går att ha beväpnade vakter ombord på svenskflaggade fartyg.

– Våldet eskalerar ju och man är orolig på rederierna. Man är orolig för sina anställda och man vill få svar på de här frågorna för att veta hur man ska kunna arbeta med det. Var går gränserna?, frågar Tryggve Ahlman.