Får pojkar sämre betyg än de förtjänar

18 min

Pojkar får lägre betyg än flickor i förhållande till sina resultat på de nationella proven. Vad beror det på? Är flickorna så mycket bättre i den övriga undervisningen så att skillnaderna är motiverade? Eller missgynnas pojkar? Medverkande: Douglas Berglund, författare, Wolfgang Dietrich, undervisningsråd, prov och bedömningsenheten vid Skolverket och Anna Ekström tidigare ordförande i delegationen för jämställdhet.