Småland

Mildare väder kräver stabilare vägar

1:45 min

Klimatförändringarna tvingar nu Skogsstyrelsen att ta fram nya anvisningar för hur en skogsbilväg ska byggas. För dagens vägar klarar inte framtidens klimat.

Även om de senaste vintrarna i Sverige varit kalla, så stiger temperaturen på jordklotet. Och nu måste skogsnäringen planera för ett mildare klimat, något som ställer större krav på alla de hundratals mil skogsbilvägar som finns i Sverige.

-Det blir mera nederbörd, det kommer inte att bli tjäle, utan det fryser och tinar och fryser och tinar flera gånger på vinter. Och då blir det så instabila förhållanden att vägarna måste förstärkas, säger Per Christoffersson, vägexpert på Skogsstyrelsen.

En skogsbilväg i framtiden måste hålla för trafik hela året, och klara allt större maskiner och timmerbilar.

En av de som märker av de sämre skogsvägarna är skogsentreprenören Stefan Nilsson från Värnamo. Kvaliten på vägarna avgör ofta var någonstans han och hans maskiner kan avverka skog.

-Ofta blir det så att man får flytta till nya marker och nya vägar och det kostar både tid och pengar, säger han.

-Vi har både bra och dåliga vägar, men det behövs en upprusning av vägarna i mitt område, det kan jag säga.

Och kvaliteten på skogsbilvägarna är en viktig fråga för svensk ekonomi. Skogsnäringen är ju en av Sveriges största och viktigaste näringar. Och enligt Per Christoffersson kräver det moderna skogsbruket tillgång till skogen hela året och då måste det också finnas bra vägar.

-Det är oerhört viktigt att industrin har tillgång till råvara hela året, för det är vår konkurrenskraft.

Dan Segerson
dan.segerson@sr.se